Er fremtiden å jobbe frilans?

Etter å ha jobbet som frilanser på heltid i snart ett år, føler jeg meg trygg på at dette er et godt alternativ med tanke på fremtiden og videre karriere.

At å jobbe frilans kan gi stor fleksibilitet, har jeg visst lenge. Det var nettopp fleksibiliteten som gjorde det mulig å begynne å jobbe frilans ved siden av studiene – først på Malta og deretter i Australia.

At det også kunne være økonomisk gunstig, var jeg mer usikker på, men fasiten viser at avskjeden med fast jobb har gitt meg mer å rutte med enn noensinne før. Og det er ikke bare fordi jeg oppholder meg på steder med lave levekostnader.

En fersk undersøkelse gjennomført av AND CO viser at stadig flere tenker i samme retning. I denne undersøkelsen, som ble gjennomført blant 300 uavhengige arbeidere i perioden februar til mars 2017, er det bare seks prosent som svarer at de jobber frilans i påvente av en vanlig heltidsjobb. De aller fleste (94 %) svarte at å jobbe frilans var et bevisst yrkesvalg, og 41 % svarer at de ønsker å jobbe frilans for alltid.

Av deltakerne i undersøkelsen var det bare fem prosent som jobber innenfor ett ferdighetsområde. De aller fleste jobber med forskjellige typer oppgaver, noe som også stemmer godt overens med min egen erfaring. Med erfaring og spesialisering får man flere muligheter til å delta i mer spennende og krevende prosjekter, som byr på gode muligheter for å utvikle nye ferdigheter. 

Kun 13 % oppgir at de jobber for bare én kunde av gangen. Selv har jeg rundt 20 faste kunder, der fem av dem gir meg jobb på daglig til ukentlig basis.

Den samme undersøkelsen viser at personlig utvikling og fleksibilitet er hovedårsakene til at de fleste begynner å jobbe frilans. Kun syv prosent oppgir økonomisk oppside som et motiv. Det gjenspeiler nok virkeligheten ganske godt. For min egen del tok det flere år før jeg begynte å få ordentlig godt betalt for frilansjobbene. De første årene som frilanser (på deltid) mottok jeg imidlertid studielån, så frilansinntekten kom bare i tillegg, og gikk stort sett bare til øl, mat, klær og reiser. For andre som går fra vanlig jobb til frilansjobbing, kan denne overgangen være en stor økonomisk prøvelse. Når det er sagt, så finnes det en oppside som kan være større enn mange tror. I dag får jeg betydelig bedre betalt som frilanser, enn hva jeg anser som realistisk i en vanlig jobb.

Men selv om 77 % av deltakerne i undersøkelsen svarer at de opplever mindre økonomisk stabilitet som frilansere, svarer 68 % at livskvaliteten er blitt bedre siden de begynte å jobbe som uavhengig. Og blant dem som lever stedsuavhengig (såkalte «digitale nomader»), svarte hele 76 % at livskvaliteten hadde endret seg til det bedre.

Den største ulempen? Et flertall (61 %) oppgir at de savner fellesskapsfølelsen som en vanlig arbeidsplass gir dem. Det kan absolutt være en utfordring å finne kolleger som frilanser, men en god løsning på dette er å jobbe fra coworking-steder, og aller helst et med godt sosialt miljø og mye aktiviteter. Dette finner man stadig flere steder, ikke minst i Las Palmas, hvor jeg har tilbragt de siste 10 månedene.

Det finnes en rekke spådommer om at veksten i antall frilansere vil eksplodere i årene som kommer. Prognoser viser at innen 2020 kommer 50 % av arbeidsstyrken i USA til å være frilansere. Tjenester som Uber og Upwork åpner for at stadig flere kan forsøke tilværelsen som sin egen sjef. Og stadig flere selskaper (spesielt kunnskapsbedrifter) legger til rette for at vanlige ansatte kan jobbe mer uavhengig – både når det gjelder tid og sted – noe som kan bli helt nødvendig for å holde på de dyktigste hodene i tiden som kommer.

For kun et par år siden hadde jeg høytsvevende karrieremål og jobber jeg drømmet om. Men nå handler ikke drømmene mine lenger om jobb i det hele tatt. I dag har jeg brukt formiddagen på spanskkurs, tre timer etter lunsj til kundeprosjekter og siste timen på kontoret til å skrive dette. Nå skal jeg på stranden og bade. Kanskje jeg er blitt lat. Kanskje jeg har fått kronisk solstikk. Jeg hadde i hvert fall aldri byttet bort dette mot en sjusifret fastlønn i Oslo eller Bergen.